Інформатика

Готуємось до ТА по темі ”Бази даних. СУБД ”

nЩо таке база даних? Наведіть приклади використання БД

База даних – це інформаційна модель, що містить дані про об’єкти та їх властивості. БД зберігають інформацію про групи об’єктів з однаковими властивостями. Приклади використання: в бібліотеці – для обліку книг, в поліклініці – для обліку хворих, в школі – для зберігання інформації про учнів тощо.

nПерерахуйте основні типи (моделі) баз даних.

За типом даних, що зберігаються – фактографічні (дані у вигляді чисел та текстів), документальні (дані у вигляді документів). За структурою – табличні (картотеки), реляційні (взаємозв’язані таблиці), ієрархічні (деревовидна організація записів), мережеві (наприклад, мережа гіпертекстових документів Інформатика в Інтернет).

nЩо таке СУБД? Які основні функції СУБД?

Система управління базою даних (СУБД) – це програмне забезпечення для роботи з БД, призначене для організації, зберігання, обробки та пошуку інформації. Функції СУБД: а) створення і редагування БД; б) пошук інформації в БД; в) виведення інформації на екран, на друк чи розміщення в мережі.

nПоясніть призначення програми Access. До складу якого пакету вона входить?

Access – це СУБД, тому виконує всі функції СУБД (див. попереднє запитання). Входить до складу пакету Microsoft Office.

nЩо таке інформаційна (інформаційно-пошукова) система? Які типи ІС вам відомі?

ІС – взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, що використовується для Інформатика зберігання, опрацювання і видачі інформації. У вузькому розумінні ІС – це бази даних (БД) та програми для роботи з ними (СУБД): ІС = БД + СУБД.

Типи ІС: за масштабом – одиночні, групові, корпоративні, за способом організації – локальні (БД і СУБД розміщені на одному комп’ютері), файл-серверні (БД розташована на сервері, а СУБД – на комп’ютері користувача), клієнт-серверні (БД і основна частину СУБД розміщені на сервері, а на комп’ютері користувача – клієнтська частина СУБД).

nЯкий тип ІС ви б вибрали для поліклініки? Поясніть свій вибір.

В поліклініці інформація від різних лікарів (з різних приміщень) повинна надходити в одну БД, тому локальна ІС Інформатика не вигідна. Оскільки об’єм інформації про хворого невеликий, краще застосувати файл-серверну ІС.

nЯкий тип ІС ви б вибрали для міської бібліотеки Вільногірська? Поясніть свій вибір.

Оскільки робота в бібліотеці – це робота в одному приміщенні, то слід застосувати локальну ІС. І БД, і СУБД будуть знаходитись на комп’ютері бібліотекаря.

nЯкий тип ІС ви б вибрали для залізничних станцій України? Поясніть свій вибір.

Локальна ІС тут неможлива, оскільки потрібно обмінюватись інформацією на великій території. Враховуючи складність і масштаби мережі, потрібно використовувати клієнт-серверну ІС.

nЯкий тип ІС ви б вибрали для шкільної БД про учнів школи? Поясніть Інформатика свій вибір.

Якщо інформацією користуватимуться з різних приміщень школи – файл-серверну ІС. Якщо ж цю БД передбачається утримувати лише на одному комп’ютері відповідального адміністратора – локальну ІС.

nПерерахуйте основні типи об’єктів, що використовуються в СУБД Access.

СУБД Access працює з такими типами об’єктів: таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси, модулі.nЩо таке поле в БД? Наведіть приклади полів в БД "Школа".

Поле – стовпець у таблиці; це окрема характеристика із багатьох для одного об’єкту з БД. Наприклад, в БД «Школа» полями є «Прізвище», «Дата народження», «Вулиця», «Телефон» для учнів школи.

nЩо таке запис в БД? Наведіть приклади записів в Інформатика БД "Школа".

Запис – це рядок у таблиці; це повна інформація про один з об’єктів в БД. Наприклад, записом в БД «Школа» є повна інформація про одного учня школи: № особової справи, прізвище, імя/по-батькові, стать тощо.

nЯкі типи полів можливі в Access? Наведіть 4 приклади полів різних типів та поясніть їх призначення.

В Access є такі типи полів: текстове, поле МЕМО, числове, дата/час, грошове, логічне, лічильник, поле об’єкта OLE, гіперпосилання.

Поля текстове та МЕМО – для розміщення текстових даних, грошове – для розміщення даних у грошовому форматі, числове – для розміщення чисел.

nВ БД "Міста України" потрібно Інформатика розмістити фотографію міста. Який тип поля назначити для розміщення такої інформації?

Для розміщення таких даних використовується поле об’єкта OLE (Object Linking and Embedding); при цьому використовується технологія зв’язування і вставляння об’єктів у документи MS Office. Поле об’єкта OLE може використовуватись для розміщення зображень, аудіо- та відео-інформації.

nВ БД "Міста України" потрібно розмістити опис історії міста (текст до 1000 символів). Який тип поля назначити для розміщення такої інформації?

Для розміщення таких даних використовується поле МЕМО, оскільки довжина текстової інформації може перевищити 255 символів.

nЯку інформацію розміщують в полях логічного типу?

В таких полях розміщують інформацію, яка може Інформатика мати лише два можливих значення: так/ні, +/-, прибуття/вибуття тощо.

nЯку інформацію розміщують в полях типу "лічильник"? Чим відрізняються ці поля від інших?

Поле лічильник призначене для нумерації об’єктів з БД, причому ця нумерація здійснюється СУБД автоматично, без втручання користувача. Тому тут зручно розміщувати порядкові номера.

nЩо спільного і відмінного у текстовому полі і полі МЕМО?

Обидва поля призначені для розміщення текстової інформації. Однак максимальна кількість символів для текстового поля – 255; для довших текстів використовується поле МЕМО.

nЯке поле може бути ключовим? Для чого використовують ключові поля?

Ключовим (ключем) може бути лише таке поле, значення якого не повторюються у різних записах Інформатика і тому можуть використовуватися для однозначного визначення запису в таблиці. Використовується для зв’язування таблиць в реляційній БД.

nПоясніть, яке з вказаних полів не може бути ключовим і чому: а) прізвище, б) ім’я, в) № свідоцтва про народження; г) № мобільного телефону.

Оскільки в таблиці можливі люди з однаковими прізвищами, то поле «Прізвище» не може бути ключовим. З тієї ж причини не може бути ключовим і поле «Ім’я». А от номери свідоцтв про народження і мобільних телефонів не повторюються, тому ці поля можуть бути ключовими.

nПоясніть, що таке зв’язані поля? Як зв’язати два поля з різних Інформатика таблиць?

Зв’язані поля використовуються для підстановки даних з однієї таблиці (основної) в іншу таблицю (підлеглу). Для зв’язування полів використовується майстер підстановок: в списку типів полів потрібно вибрати «Майстер підстановок» і з його допомогою вказати таблицю (чи запит) та поле, звідкіля будуть використовуватись дані.

nНазвіть основні типи зв’язків між таблицями БД. Наведіть приклад застосування одного з них.

Типи зв’язків:

а) один до одного (1-1) – одному запису таблиці 1 відповідає лише 1 запис в таблиці 2;

б) один до багатьох (1-∞) – одному запису в таблиці 1 відповідають багато записів в таблиці 2;

в) багато до багатьох (∞ - ∞) – одному запису таблиці 1 відповідають багато записів таблиці Інформатика 2 і навпаки.

Наприклад, в БД «Школа» в таблиці «Класи» одному запису (назва класу, наприклад 1-А) відповідають багато записів в таблиці «Учні» (учні, що навчаються в цьому класі) – це зв'язок «1-∞».

nПоясніть, що означає оптимізувати БД? Як це зробити?

Оптимізувати БД – зменшити її в розмірах та збільшити швидкість обробки даних. Для цього потрібно робити БД реляційною (виносити дані, що повторюються, наприклад, назви класів, вулиць, в окремі таблиці), вказувати правильні типи полів та їх розміри (наприклад, для нумерації учнів класу достатньо числового поля розміром «байт»), стискати БД (Сервіс – Службові програми – Стиснути та відновити БД) тощо.

nДля чого призначені таблиці в Access Інформатика?

Таблиця – основний об’єкт в СУБД, використовується для зберігання інформації. Вся інформація зберігається лише в таблицях.

nНазвіть відомі вам види фільтрів в Access. Яка між ними різниця?

В Access використовуються прості фільтри («фільтр для…», «фільтр по виділеному») та розширений фільтр. «Фільтр по виділеному» використовується, якщо фрагмент для фільтрування вже знаходиться перед нашим зором. «Фільтр для…» використовується, якщо фрагменту для фільтрування не видно на екрані. Розширений фільтр дозволяє реалізовувати складні випадки фільтрації з використанням багатьох умов; результати фільтрації можна зберегти як запит для повторного його використання.

nЩо таке сортування? Які види сортування вам відомі? Як здійснити сортування?

Сортування – це розміщення записів у певному Інформатика порядку за значеннями якогось поля чи кількох полів, наприклад, розміщення записів в алфавітному порядку прізвищ чи за віком від наймолодшого до найстаршого. Види сортування: а) за зростанням; б) за спаданням. Щоб відсорувати записи в режимі таблиці. Клацаємо у потрібному полі і натискаємо кнопку «Сортування за зростанням» чи «Сортування за спаданням»

nДля чого призначені запити в Access? Які види запитів є в Access?

Запит – спосіб пошуку даних; це засіб, що дозволяє створити віртуальні таблиці для вибирання даних з однієї чи декількох таблиць, які відповідають критеріям пошуку. В запитах можна створити нові поля, яких немає в таблицях, наприклад, поля з результатами Інформатика обчислень.

Види запитів: а) запити на вибірку; б) запити з параметрами; в) перехресні запити; г) ‘ і

nЩо таке запит на вибірку? Які його переваги порівняно з фільтруванням?

Запит на вибірку вибирає дані з таблиці чи кількох таблиць і формує на їх основі нову віртуальну таблицю, яка відображає результати пошуку. На відміну від фільтрування, процес якого повинен реалізувати користувач (який може не вміти цього робити), запит може бути створений програмістом і використовуватись багаторазово; від користувача ніяких знань для створення запиту не потрібно. Запити на вибірку дозволяють групувати записи та здійснювати обчислення зі значеннями з таблиць.

nЩо таке запит з Інформатика параметром? Які його відмінності від інших видів запитів?

Запит з параметром використовується для пошуку даних, якщо значення для пошуку повинен ввести користувач. Наприклад, ми можемо шукати людину з прізвищем (поле «Прізвище»), яке вкаже користувач (значення цього поля). На відміну від інших запитів при запуску запиту відкривається діалогове вікно, у якому користувачеві пропонується ввести фрагмент для пошуку.

nЩо таке перехресний запит? Наведіть приклад його використання.

Перехресний запит створює таблицю, в якій заголовками рядків і стовпців служать значення деяких полів з таблиць. Використовується для отримання підсумкових значень. Наприклад, для БД «Школа» можна створити перехресний запит, який показує, скільки учнів різної Інформатика статі є в кожному класі (див. малюнок).

nДля чого призначені звіти в Access?

Звіт – це засіб для виведення інформації з БД на друк. Звіт дозволяє роздрукувати підсумкові результати, результати обчислень з даними БД, зображення з БД (фотографії, діаграми) тощо.

nДля чого призначені форми в Access?

Форма – це засіб виведення інформації, що міститься в БД, на екран в потрібному вигляді. Форми дозволяють відображати на екрані лише вибрані поля, обмежуючи доступ до іншої інформації з БД, поля з різних таблиць, інформацію з запитів. Форми дозволяють керувати розміщенням даних на екрані, назначати різні кольори, шрифти та інші способи форматування даних.

nНазвіть відомі вам Інформатика способи створення форм. Який із них дає найбільше можливостей для творчості?

nЩо таке автоформа? Які її переваги і недоліки? В яких випадках використовують автоформи?

nЧим відрізняється процес створення форм з допомогою майстра від автоформ?

nЯкі три області виділяються на формі? Для чого вони призначені?


documentavuhifp.html
documentavuhppx.html
documentavuhxaf.html
documentavuiekn.html
documentavuiluv.html
Документ Інформатика